Гідроекологічний стан малої річки Реть

Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена гідроекологічному стану річки Реть. У дослідженні проаналізовано гідрологічні характеристики річки Реть: морфологічні характеристики річки та басейну, кількісні характеристики стоку, фізичні та гідрохімічні властивості річкової води, оцінено якість води річки Реть за індексом забрудненості води. Екологічний стан річки Реть у межах села Тулиголове оцінено як «ще добрий», «задовільний» та «незадовільний».
Qualification work is devoted to the hydroecological condition of the river Ret. The study analyzed the hydrological characteristics of the Ret River: morphological characteristics of the river and basin, quantitative characteristics of runoff, physical and hydrochemical properties of river water, assessed the water quality of the Ret River according to the water pollution index. The ecological condition of the Ret River within the village of Tulyholove was assessed as "still good", "satisfactory" and "unsatisfactory".
Опис
Ключові слова
річка Реть, гідроекологічний стан, оцінка, екологічні проблеми, Ret river, hydroecological condition, assessment, ecological problems
Бібліографічний опис
Березна, Т. С. Гідроекологічний стан малої річки Реть [Текст] : магістер. робота / Т. С. Березна ; науковий керівник О. С. Данильченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 71 с.