Специфіка просодичного оформлення сільських пейзажних описів англомовної прози

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011-03-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка"
Анотація
У роботі схарактеризовано інтонаційну модель реалізації сільсьских пейзажних описів.
In the paper the author described the invariant pattern of country landscape descriptions.
Опис
Дані доповіді можуть бути використані під час проведення експериментально-фонетичних досліджень.
Ключові слова
сільський пейзажний опис, інтонація, інтонаційна модель, country landscape description, intonation, intonation pattern
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Специфіка просодичного оформлення сільських пейзажних описів англомовної прози [Текст] / І. Л. Гуменюк // Формула компетентності перекладача : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (23 березня 2011 р.). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – С. 76–79.