Подолання екзистенційної депривації у вихованців інтернатних закладів у діяльності соціального педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті актуалізована проблема організації професійної діяльності соціального педагога щодо подолання екзистенційної депривації вихованців інтернатних закладів. Обґрунтований ціннісний підхід до розвитку екзистенційної сфери дитини в діяльності соціального педагога.
The problem of organization of social teachers professional activity in over coming the existent deprivation of the pupil’s in the boarding-school is actualized in the article. The valued approach to the development of child’s existent sphere in the activity of social teacher is based.
Опис
Ключові слова
професійна діяльність, соціальний педагог, інтернатні заклади, підхід, екзистенційна сфера дитини, діяльність, professional activity, social teacher, boarding-school, child’s existent sphere, activity
Бібліографічний опис
Артюшкіна, Л. М. Подолання екзистенційної депривації у вихованців інтернатних закладів у діяльності соціального педагога [Текст] / Л. М. Артюшкіна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 5–13.