Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
До збірки увійшли матеріали доповідей, в яких відображено сучасний стан та основні напрямки роботи молодих учених України у галузях ботаніки, зоології, мікології, фізіології рослин, людини та тварин, екології й охорони довкілля, фізичної та суспільної географії, неорганічної хімії та методики навчання.
Materials of reports reflecting contemporary level and main fields of research of young scientists from Ukraine are presented in the book The research fields include Botany, Zoology, Mycology, Plant Physiology, Animal and Human Physiology, Ecology, Environmental Safely, Physical and Social Geography Inorganic Chemistry and Teaching methods.
Опис
Ключові слова
біологічні дослідження, природокористування, екологія, охорона довкілля, хімічні дослідження, зоологія, фізіологія рослин, фізіологія людини та тварин, фізична та суспільна географія, методики навчання дисциплін природничого циклу, biological research, nature management, ecology, environment protection, chemical research, zoology, plant physiology, human and animal physiology, physical and social geography, methods of teaching disciplines of the natural cycle
Бібліографічний опис
Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії [Текст] : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, м. Суми, 30 квітня 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, Н. Н. Чайченко та ін. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – 210 с.