Ojciec I Rodzinne tradycje wychowawcze w projekcji analizy lingwistyczno-kulturologicznej

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
W artykułu na podstawie słowników językowych, prac folkloru ukraińskiego i literatury, poprzez pryzmat duchowej kultury narodu ukraińskiego rozpatrzymy treść, semantykę, etymologię i funkcjonowanie w językowej praktyce społecznej kulturem językowych " rodzinа", " ojciec", " matka".
On the basis of language dictionaries, works of Ukrainian folklore and literature, rely on the material and spiritual culture of the Ukrainian people the content, semantics, etymology, language functioning in social practice of linguoculturems "family", "father", "mother" are analyzed in the article.
На основі мовних словників, творів українського фольклору та літератури, спираються на матеріальну та духовну культуру українського народу зміст, семантику, етимологію, функціонування мови в соціальній практиці лінгвокультур "сім'я", "батько", "мати" аналізуються в статті.
Опис
Ключові слова
słowników językowych, semantykę, etymologię, praktyce społecznej, language dictionaries, semantics, etymology, social practice
Бібліографічний опис
Semenog, H. Ojciec I Rodzinne tradycje wychowawcze w projekcji analizy lingwistyczno-kulturologicznej / H. Semenog // Pedagogia Ojcostwa. – Stalowa Wola, 2010. – № 1. – S. 137–143.
Зібрання