Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2744
Title: Ojciec I Rodzinne tradycje wychowawcze w projekcji analizy lingwistyczno-kulturologicznej
Other Titles: Family Educational Traditions in the Projection of Linguocultural Analysis
Сімейні освітні традиції в проекції лінгвокультурного аналізу
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Keywords: słowników językowych
semantykę
etymologię
praktyce społecznej
language dictionaries
semantics
etymology
social practice
Issue Date: 2010
Citation: Semenog, H. Ojciec I Rodzinne tradycje wychowawcze w projekcji analizy lingwistyczno-kulturologicznej / H. Semenog // Pedagogia Ojcostwa. – Stalowa Wola, 2010. – № 1. – S. 137–143.
Abstract: W artykułu na podstawie słowników językowych, prac folkloru ukraińskiego i literatury, poprzez pryzmat duchowej kultury narodu ukraińskiego rozpatrzymy treść, semantykę, etymologię i funkcjonowanie w językowej praktyce społecznej kulturem językowych " rodzinа", " ojciec", " matka".
On the basis of language dictionaries, works of Ukrainian folklore and literature, rely on the material and spiritual culture of the Ukrainian people the content, semantics, etymology, language functioning in social practice of linguoculturems "family", "father", "mother" are analyzed in the article.
На основі мовних словників, творів українського фольклору та літератури, спираються на матеріальну та духовну культуру українського народу зміст, семантику, етимологію, функціонування мови в соціальній практиці лінгвокультур "сім'я", "батько", "мати" аналізуються в статті.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2744
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
art11.pdf465,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.