Аналогии в решении проблемных познавательных задач

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1996
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики сприяє розв'язок проблемних пізнавальних завдань, результатом чого є введення істотних ознак компонентів змісту шкільного курсу фізики. Одним з прийомів розв'язку таких завдань є використання умовиводів за аналогією.
Development of creative abilities of pupils at physics lessons contributes to the solution of problem of cognitive tasks, resulting in the introduction of the essential features of the components of the content of school physics course. One of the methods of solving such problems is the use of reasoning by analogy.
Опис
Ключові слова
аналогії, пізнавальні завдання, істотні ознаки, компонент, гіпотеза, умовивід, analogy, cognitive tasks, essential features, component, hypothesis, deduction
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Аналогии в решении проблемных познавательных задач [Текст] / М. В. Каленик // Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчан-ня фізиці : матеріали міжнародного семінару. – Чернігів : ОІПКППО, 1996. – Ч. 2. – С. 75–77.
Зібрання