Вербальна та невербальна репрезентація емоційних станів особистості у романі Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою»

Анотація
Об’єктом дослідження є вираження емоційних станів особистості у романі Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою». Предметом дослідження є особливості вербальної та невербальної репрезентації позитивних та негативних емоційних станів особистості у романі Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою».
The object of the research is the expression of emotional states of personality in the novel "See you" by Jojo Moyes. The subject of the study is the features of verbal and nonverbal representation of positive and negative emotional states of the individual in the novel by Jojo Moyes “Me before you”.
Опис
Ключові слова
позитивний емоційний стан, негативний емоційний стан, вербальна репрезентація, невербальна репрезентація, особистість персонажу, positive emotional state, negative emotional state, verbal representation, nonverbal representation, personality of the character
Бібліографічний опис
Сасіна, Ю. О. Вербальна та невербальна репрезентація емоційних станів особистості у романі Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою» [Текст] : магістер. робота / Ю. О. Сасіна ; науковий керівник В. В. Козлова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 76 с.