Кроскультурні комунікації в професійній діяльності менеджерів міжнародного туризму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті аналізується роль кроскультурних комунікацій у професійній діяльності менеджерів міжнародного туризму, показані принципи кроскультурної взаємодії, запропоновані шляхи вирішення цієї проблеми на рівні навчального закладу.
The article deals with the analysys of the role of cross-cultural communications in professional activity of international tourism managers. The principles of cross-cultural interaction are shown. The ways of the given problem decision at educational establishment level are offered.
Опис
Ключові слова
Кроскультурні комунікації, міжнародний туризм, Cross-cultural communication, international tourism
Бібліографічний опис
Чикалова, М. М. Кроскультурні комунікації в професійній діяльності менеджерів міжнародного туризму [Текст] / М. М. Чикалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 265–273.
Зібрання