Деякі шляхи формування творчої особистості майбутнього вчителя математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглядається один із напрямків формування творчої особистості студента: включення елементів самоосвіти в процес навчання загалом, елементарної математики і методики навчання математики зокрема.
Considered one of the lines forming a creative personality of a student: the inclusion of elements of self-education in the learning process as a whole, elementary mathematics and mathematics teaching methods in particular.
Опис
Ключові слова
самостійна навчальна діяльність, самоосвіта, особистість майбутнього вчителя, пізнавальна активність студентів, independent learning activities, self-education, future teacher personality, cognitive activity of students
Бібліографічний опис
Москаленко, О. А. Деякі шляхи формування творчої особистості майбутнього вчителя математики [Текст] / О. А. Москаленко, Л. П. Черкаська, О. В. Коваленко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 52–53.