Тональні хаарктеристики міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
У тезах подано результати аудитивного аналізу тональних характреристик англомовних прозових міських статично-динамічних пейзажних описів. Аудитивний аналіз здійснено аудиторами-фонетистами, які визначали тональні параметри аналізованих міських пейзажних описів. Серед яких: середній та підвищений висхідний передтакт, усічена шкала, поступово спадна ступінчаста шкала, поступово спадна ступінчаста шкала з порушеною поступовістю, низький та середній спадні термінальні тони, звужений тональний діапазон у статичних ділянках та середній, розширений, широкий діапазон в динамічних ділянках, нульовий інтервал між інтоногрупами та сегментами їхнього інтонаційного контуру.
The paper deals with the auditory analysis of the tonal features of English urban static-and-dynamic landscape descriptions. The auditory analysis made by phoneticians resulted in distinguishing the tonal parameters of urban landscape descriptions under study. They are: medium and raised ascending on-set; checked head, gradually descending stepping head and gradually descending stepping broken head; low and medium falling terminal tone; narrowed tonal range in static parts and the medium, broadened and broad tonal range in dynamic parts; zero tonal interval between adjacent intonation groups and segments of their intonation contour.
Опис
Результати аудитивного аналізу тональних характеристик міських статично-динамічних пейзажних описів можуть становити інтерес для філологів, зокрема фонетистів.
Ключові слова
аудитивний аналіз, міські статично-динамічні пейзажні описи, тональний рівень, шкала, термінальний тон, тональний діапазон, тональний інтервал, auditory analysis, urban static-and-dynamic landscape descriptions, tonal level of the head, the head, terminal tone, tonal range, tonal interval
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Тональні хаарктеристики міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози [Текст] / І. Л. Гуменюк // Сучасні тенденції фонетичних досліджень : збірник матеріалів IV Круглого столу з міжнар. участю (23 квітня 2020 р., м. Київ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2020. – С. 35–39.