Тональні характеристики інтонації міських динамічних пейзажних описів англомовної прози

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет, Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті подано результати аудитивного аналізу тональних характеристик інтонаційного оформлення англомовних динамічних пейзажних описів. Аналіз було здійснено аудиторами-фонетистами згідно із розробленимим класифікацією лінгвістичних ознак англомовних пейзажних описів, програмою та методикою експериментально-фонетичного дослідження.
The article presents the results of the auditory analysis of tonal features in the entonation organization of English urban dynamic landscape descriptions. The auditory analysis was held by phoneticians according to the advanced classification of linguistic features of English prose landscape descriptions as well as in terms with the program and methodology of an experimental-and-phonetic research.
Опис
Дані отримані під час експерименту можуть становити інтерес для науковців-філологів, зокрема фонетистів.
Ключові слова
аудитивний аналіз, міські динамічні пейзажні описи, інтонаційне оформлення, тональний рівень такту, шкала, термінальний тон, тональний діапазон, тональний інтервал, auditory analysis, urban dynamic landscape descriptions, pitch level of the head, head types, terminal tone, pitch range, pitch interval
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Тональні характеристики інтонації міських динамічних пейзажних описів англомовної прози / І. Л. Гуменюк // Закарпатські філологічні студії. ‒ 2020. ‒ Вип. 13, т. 2. ‒ С. 41‒45.