Проблема сенсу життя людини в творах С. Моема

Анотація
Мета дослідження: характеристика композиційних, жанрово-стилістичних особливостей, системи художніх засобів, використаних у творчості У.С. Моема з метою розкриття сенсу життя людини.
The purpose of the study: characteristics of compositional, genre and stylistic features, the system of artistic means used in the work of S. Maugham in order to reveal the meaning of human life.
Опис
Ключові слова
сенс життя, професіоналізм, почуття, мораль, релігія, філософські роздуми, sense of life, professionalism, feelings, morality, religion, philosophical discussions
Бібліографічний опис
Курило, К. С. Проблема сенсу життя людини в творах С. Моема [Текст] : магістер. робота / К. С. Курило ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 76 с.