Оцінка екологічного стану річки Ворскли на ділянці «Климентово-Буймеровка»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена оцінці екологічного стану річки Ворскли у межах Сумської області на ділянці «Климентово-Буймеровка». Оцінка екологічного стану річки здійснювалася згідно тест-методики за візуальною оцінкою адаптованої для середньої річки. Встановлено, що річка Ворскла у межах на ділянки «Климентово-Буймеровка» знаходиться переважно у «доброму» та «ще доброму» екологічному стані, а гирлові ділянки приток Ворскли у "задовільному" та "незадовільному" екологічному стані.
The article is devoted to the assessment of the ecological condition of the Vorskla River within the Sumy region on the site "Klimentovo-Buimerovka". The assessment of the ecological condition of the river was carried out according to the test method according to the visual assessment adapted for the average river. It is established that the river Vorskla within the boundaries of the plots Klimentovo-Buimerovka is mostly in "good" and "still good" ecological condition, and the mouths of the Vorskla tributaries are in "satisfactory" and "unsatisfactory" ecological сondition.
Опис
Ключові слова
екологічний стан, річка Ворскла, Климентово, Буймеровка, ecological condition, Vorskla river, Klimentovo, Buimerovka
Бібліографічний опис
Данильченко О. С. Оцінка екологічного стану річки Ворскла на ділянці «Климентове-Буймерівка» [Текст] / О. С. Данильченко // Літопис природи. Гетьманський національний природний парк. – 2022. – Т. 11. – С. 36–48.
Зібрання