Варіювання максимуму інтенсивності та його локалізація в міських англомовних пейзажних описах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
У праці подано результати акустичного аналізу як етапу експериментального фонетичного дослідження просодичних засобів реалізації англомовних міських пейзажних описів. Методика експерименту розроблена згідно вимог сучасної фонетики, класифікації англомовних пейзажних описів та методики, запропонованої автором.За результатами акустчного аналізу автор виокремив варіації максимуму інтенсивності та її локалізації в англомовних міських пейзажних описах.
The paper offers the results of the acoustic analysis as the stage of experimental photeics research of prosodic means realizing English urban landscape descriptions. The methodology of the experiment is elaborated according to the proven techniques in contemporary phonetics, classification of English landscape descriptions and methodology developed by the author. According to the results of the acoustic analysis, the author establishes variations of maximum intensity and its localization in English urban landscape descriptions.
Опис
У тезах доповіді подано результати акустичного аналізу, який є одним із етапів експериментального дослідження у фонетиці.
Ключові слова
акустичний аналіз, англійські міські пейзажні описи, максимум інтенсивності, локалізація максимуму іентенсивності, інтонація, acoustic analysis, English urban landscape descriptions, maximum sintensity, localization of maximum intensity, untonation
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Варіювання максимуму інтенсивності та його локалізація в міських англомовних пейзажних описах [Текст] / І. Л. Гуменюк // Сучасні тенденції фонетичних досліджень : збірник матеріалів Круглого столу, (26 квітня 2018 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 45–48.