Прикладна спрямованість змісту тригонометричного матеріалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У доповіді систематизований прикладний зміст тригонометричного матеріалу та розглянуті прикладні задачі з тригонометрії.
Applied contents of trigonometrical material are systematized in the report and applied sums in trigonometry are considered.
Опис
Ключові слова
прикладна спрямованість навчання, навчання математики, тригонометричний матеріал, прикладний зміст, applied trend of teaching, teaching mathematics, trigonometrical material, applied contents
Бібліографічний опис
Грицик, Т. А. Прикладна спрямованість змісту тригонометричного матеріалу [Текст] / Т. А. Грицик // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 37–39.