Інтелектуальні уміння як чинники особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядається специфіка викладання предметів природничого циклу у ВНЗ. Акцентується увага на розвитку інтелектуальних умінь майбутніх учителів природничих дисциплін. Показано, що інтелектуально – креативні чинники сприяють особистісній самореалізації майбутніх учителів. Результатом високого рівня інтелектуальних умінь є розвиток особистісної самореалізації.
The article deals with specifics of teaching natural sciences at higher educational establishments. Attention is focused on the development of intellectual skills of future natural sciences teachers. The author suggests that intellectually-creative factors promote personal self-realization of future teachers. Development of personal self-realization is the result of high-level intellectual skills.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні уміння, природничі дисципліни, креативні фактори, особистісна самореалізація, intellectual skills, future natural, creative factors, personal self-realization
Бібліографічний опис
Савчук, О. П. Інтелектуальні уміння як чинники особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін [Текст] / О. П. Савчук // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 64–66.