Використання програми MS Access для створення електронних навчально-методичних комплексів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На прикладі створення навчально-методичного комплексу показані різноманітні можливості застосування MS Access у навчальному процесі.
On the example of creation of educational methodical complex various possibilities of application MS Access in educating are shown.
Опис
Ключові слова
база знань, комп'ютерні тести, інтерактивні схеми, base of knowledge, computer tests, interactive charts
Бібліографічний опис
Шамшина, Н. В. Використання програми MS Access для створення електронних навчально-методичних комплексів [Текст] / Н. В. Шамшина // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, СумДПУ імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: Ф. М. Лиман, С. П. Ращупкін, В. Ю. Сторіжко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 194–202.