Формування англомовної граматичної компетентності засобами інформаційно-комунікаційних технологій в учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Анотація
У роботі розглянуто теоретичні засади формування в учнів 10-11 класів англомовної граматичної компетентності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблено методику формування англомовної граматичної компетентності учнів 10-11 класів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено експериментальну перевірку ефективності методики формування англомовної граматичної компетентності учнів 10-11 класів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
The qualification project considers the theoretical foundations of the formation of English language grammar competence of 10-11 form students in a secondary school with the use of information and communication technologies. The methodics of formation of English language grammar competence of 10-11 form students with the use of information and communication technologies is worked out. An experimental verification of the effectiveness of the methodics of English language grammar competence formation of 10-11 form students with the use of information and communication technologies is conducted.
Опис
Ключові слова
граматична компетентність, англомовна граматична компетентність, учні 10-11 класів, інформаційно-комунікаційні технології, заклади загальної середньої освіти, grammar competence, English language grammar competence, 10-11 form students, information and communication technologies, secondary school
Бібліографічний опис
Махнуша, С. М. Формування англомовної граматичної компетентності засобами інформаційно-комунікаційних технологій в учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти [Текст] : магістер. робота / С. М. Махнуша ; науковий керівник М. В. Дука. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 114 с.