Approaches to Understanding the Causes of Military Conflicts During the Middle Bronze Age of the Dnipro-Don Measure

dc.contributor.authorDubiaha Andrii
dc.contributor.authorДубяга Андрій
dc.date.accessioned2023-09-04T07:28:10Z
dc.date.available2023-09-04T07:28:10Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractThe purpose of the article is to conduct an analysis of the possible causes of the military conflicts through the prism of the proposed approaches of V. Shnirelman. Research methodology. The research is based on the methodological principle of determinism, which assumes the existence of cause-and-effect relationships between phenomena, and universalism, which is conditioned by the consideration of human reactions in ancient times based on the behavior and reactions of modern humans. The research is based on the historicalcomparative and historical-systemic method, which allow to fully realize the set goal. Scientific novelty. In the article, the question of considering the causes of military conflicts between pastoralists of the Middle Bronze Age between the Dnieper and Don rivers is updated. Solving the problems of the causes of military conflicts lies at the basis of the study of not only the military affairs of the Donetsk-Don catacomb culture, but also such issues as the technical level of the development of crafts, social stratification and economic formation. The main achievements of scientists regarding the development of the issues of the military affairs of the catacomb cultural circle are highlighted. Emphasis is placed on the main achievements of the leading researchers of the issue. An analysis of the causes of military conflicts was carried out through the approaches accumulated by V. Shnirelman. Conclusions. Analysis of the causes of the war, based on the approaches proposed by V.O. Shnirelman, testifies to the complexity of the problem. None of the proposed approaches fully reveals the causes of military conflicts. The most consistent and thorough is the neo-evolutionist approach, which proposes to consider the causes of military conflicts from the point of view of three components: organizational-structural, causal-purpose, military-technical. Taking these components into account, we can conclude that the leading cause of military conflicts is the form of economic activity, namely nomadic herding, which requires the protection or capture of new lands for livestock.uk_UA
dc.description.abstractМетою статті є проведення аналізу можливих причин воєнних конфліктів крізь призму запропонованих підходів В.О. Шнірельманом. Методологія дослідження. Дослідження ґрунтується на методологічному принципі детермінізму, який передбачає наявність причинно-наслідкових зв’язків між явищами, та універсалізму, що зумовлений розглядом реакцій людини у давнину виходячи з поведінки та реакцій сучасної людини. В основі дослідження лежать історико-порівняльний та історикосистемний методи, які дозволяють у повній мірі реалізувати поставлену мету. Наукова новизна. У статті актуалізоване питання розгляду причин виникнення воєнних конфліктів скотарів середнього бронзового віку міжріччя Дніпра та Дону. Розв’язання проблематики причин воєнних конфліктів лежить в основі вивчення не тільки військової справи донецько-донської катакомбної культури, а й таких питань, як технічний рівень розвитку ремісничої справи, соціального розшарування та господарсько-економічної формації. Висвітлено головні здобутки науковців щодо розробки проблематики військової справи катакомбного культурного кола. Наголошено на основних здобутках провідних дослідників проблематики. Здійснено аналіз причин виникнення воєнних конфліктів крізь підходи, які було акумульовано В.О. Шнірельманом. Висновки. Аналіз причин війни, виходячи із підходів, запропонованих В.О. Шнірельманом, свідчить про комплексність проблеми. Жоден із запропонованих підходів повністю не розкриває причин виникнення воєнних конфліктів. Найбільш послідовним і ґрунтовним є неоеволюціоністський підхід, який пропонує розглядати причини воєнних конфліктів з точки зору трьох складових: організаційно-структурного, причинно-цільового, військово-технічного. Ураховуючи ці складові можна дійти висновку, що провідною причиною виникнення воєнних конфліктів є форма господарської діяльності, а саме кочове скотарство, що вимагає охорону чи захоплення нових угідь для худоби.uk_UA
dc.identifier.citationDubiaha А. Approaches to Understanding the Causes of Military Conflicts During the Middle Bronze Age of the Dnipro-Don Measure [Теxt] / А. Dubiaha // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2023. – № 2. – С. 32–42. – DOI: 10.31110/consensus/2023-02/032-042uk_UA
dc.identifier.doi10.31110/consensus/2023-02/032-042
dc.identifier.orcid0000-0002-8143-4980
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13779
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectBronze Ageuk_UA
dc.subjectDonetsk-Don catacomb cultureuk_UA
dc.subjectmilitary affairsuk_UA
dc.subjectcauses of military conflictsuk_UA
dc.subjectбронзова добаuk_UA
dc.subjectдонецько-донська катакомбна культураuk_UA
dc.subjectвійськова справаuk_UA
dc.subjectпричини воєнних конфліктівuk_UA
dc.titleApproaches to Understanding the Causes of Military Conflicts During the Middle Bronze Age of the Dnipro-Don Measureuk_UA
dc.title.alternativeПідходи до розуміння причин воєнних конфліктів за часів середньої бронзи Дніпро-Донського межиріччяuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc902.01uk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
PIDKHODY DO ROZUMINNIA 32-42..pdf
Розмір:
258.8 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.99 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання