Метод геометричних місць в задачах на побудову

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана стаття присвячена основному методу геометричних побудов на площині – методу геометричних місць точок з обмеженнями.
This article is devoted to the basic method of geometrical constructions on a plane - to the method of locus with limitations.
Опис
Ключові слова
геометричне місце точок, метод геометричних місць точок, побудова, циркуль, locus, method of locus, construction, pair of compasses
Бібліографічний опис
Снопченко, Ю. Ю. Метод геометричних місць в задачах на побудову [Текст] / Ю. Ю. Снопченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 67–68.