Сільське господарство Сумської області (економіко-географічне дослідження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Монографія присвячена оцінці природних умов розвитку сільського господарства, його галузевої спеціалізації та територіальної структури. Розгляд зазначених питань дозволяє пояснити багато закономірностей організації та економічної ефективності окремих галузей сільськогосподарського виробництва, зрушень, що відбулися у сільськогосподарській спеціалізації як області в цілому, так і її окремих адміністративно-територіальних одиниць.
The monograph is devoted to the assessment of the natural conditions of agricultural development, its industry specialization and territorial structure. Consideration of these issues makes it possible to explain many patterns of organization and economic efficiency of certain branches of agricultural production, the changes that have occurred in the agricultural specialization of both the region as a whole and its individual administrative-territorial units.
Опис
Ключові слова
сільське господарство, аgriculture, економіко-географічне дослідження, economic-geographical research, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Сільське господарство Сумської області (економіко-географічне дослідження) [Текст] : монографія / А. О. Корнус ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 100 с.