Вимірювальні роботи на місцевості в курсі математики 5 – 6 класів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Доповідь присвячена актуальній проблемі формування в учнів 5 – 6 класів навичок математичного моделювання, зокрема окреслюються особливості викладання геометричного матеріалу, пропонується тематика вимірювальних робіт на місцевості та методика їх проведення.
The research explores the pressing problem of forming mathematical modeling skills of the pupils of 5th-6th forms, in particular it focuses on the peculiarities of teaching geometric material, suggests the subject of field computation and methods of its implementation.
Опис
Ключові слова
вимірювальні роботи на місцевості, геометричний матеріал, математичне моделювання, field computation, geometric material, mathematical modeling
Бібліографічний опис
Філімонова, М. О. Вимірювальні роботи на місцевості в курсі математики 5 – 6 класів [Текст] / М. О. Філімонова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 88–90.