Coworking as a Means of Organizing the Educational Process in the Study of Computer Sciences in a School Course

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Підвищенню ефективності активних методів навчання при вивченні інформатики у школі під час самостійних, практичних та контрольних робіт сприяє робота в умовах коворкінгу в школі. Розкрито основні характеристики коворкінгу та розроблено основні засоби його створення у школі для навчання учнів. Розроблено комплекс уроків для роботи з учнями в умовах коворкінгу. Модель коворкінгу для навчання має високий потенціал формування нових функціональних педагогічних позицій в умовах розвитку інформаційних технологій, створення нового напряму педагогічної діяльності через вбудовування.
Improving the effectiveness of active teaching methods in the study of computer science at school during individual, practical works and tests is facilitated by the work in the context of co-working at school. The basic characteristics of coworking are revealed and the basic means of its creation at school for teaching students are developed. A set of lessons for working with students in the context of co-working is created. The co-working model for teaching has a high potential of forming new functional pedagogical positions in the conditions of development of information technologies, creating a new direction of pedagogical activity through the incorporation of activity norms into the practice of school education.
Опис
Ключові слова
коворкінг, групова робота, комфортна зона для навчання, coworking, group work, comfortable training area
Бібліографічний опис
Хрущ, Л. З. Коворкінг як засіб організації навчального процесу при вивченні інформатики у шкільному курсі [Текст] / Л. З. Хрущ, В. Т. Сворак // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2020» : матеріали ІІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, квітень-травень 2020 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – С. 160–161.