Психологічна освіта в процесі викладання біології як фактор формування творчої особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядається органічний зв'язок викладання біології в середній школі й психологічної освіти учнів, спрямованого на підвищення їх психологічної культури, як однієї з найважливіших умов формування творчої особистості. Підкреслюються специфічні особливості методики розгляду психологічних понять.
Organic connection of teaching of biology at high school and psychological inlightening of students, sent to the increase of their psychological culture, is examined in the article, as one of major terms of forming of creative personality. The specific features of methodology of consideration of psychological concepts are underlined.
Опис
Ключові слова
психологічна освіта, психологічна культура, творча особистість, методика викладання психології, psychological inlightening, psychological culture, creative personality, methodology of teaching of psychology
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Психологічна освіта в процесі викладання біології як фактор формування творчої особистості [Текст] / Т. Б. Тарасова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 84–86.