Контроль інтенсивності при виконанні техніко-тактичних вправ у підготовки футзалістів

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядається контроль інтенсивності техніко-тактичних вправ у підготовки футзалістів. Техніко-тактичні вправи є основним засобом підготовки футзалістів, які викорис- товуються методично вірно для виконання поставлених завдань. Аналізуються зміни ЧСС під час виконання ігрових вправ у футзалі, та рівень навантаження специфічного характеру залежно від значення спрямованості для спортсменів.
The article examines the control of the intensity of technical and tactical exercises in the training of futsal players. Technical and tactical exercises are the main means of training futsal players, which are used methodically correctly to perform the tasks. Heart rate changes during the performance of game exercises in futsal, as well as the level of load of a specific nature, depending on the value of orientation for athletes, are analyzed.
Опис
Ключові слова
футзал, контроль, техніко тактичні вправи, навантаження, futsal, control, technical and tactical exercises, loads
Бібліографічний опис
Лапицький, В. Контроль інтенсивності при виконанні техніко-тактичних вправ у підготовки футзалістів [Текст] / В. Лапицький // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 120–125.