До питання підготовки майбутніх вчителів математики під час навчання аналітичної геометрії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглядається питання навчання студентів аналітичної геометрії на основі диференційного підходу. Наводиться система відповідних завдань.
The question of teaching students of analytic geometry based on a differentiation approach. Provides a system of relevant tasks.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителя математики, аналітична геометрія, диференційований підхід, training teachers of mathematics, analytic geometry, differentiation approach
Бібліографічний опис
Коломієць, O. До питання підготовки майбутніх вчителів математики під час навчання аналітичної геометрії [Текст] / O. Коломієць // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 33–35.