Відбір матеріалу для навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації

Ескіз недоступний
Дата
2018-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розглянуто проблему відбору матеріалу для навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови - студентів третіх курсів факультетів іноземних мов. Визначено такі компоненти: теми та ситуації спілкування, мовленнєвий матеріал, мовний матеріал, невербальні засоби спілкування (жести).
The article focuses on the problem of selecting materials for teaching speech adaptation to future English language teachers - the third-year students of foreign languages departments.The topics and communicative situations, the speech and language material, the non-verbal means of communication for teaching speech adaptation have been specified.
Опис
Ключові слова
мовленнєва адаптація, майбутні вчителі англійської мови, відбір матеріалу, мовленнєвий матеріал, мовний матеріал, невербальні засоби спілкування, speech adaptation, future teachers of English, selecting material, speech material, language material, non-verbal means of communication
Бібліографічний опис
Коробова, Ю. В. Відбір матеріалу для навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації [Текст] / Ю. В. Коробова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет конф., 29 листопада 2018 р., м. Суми / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – C. 97–99.