Проблема розвитку пізнавального інтересу учнів класів гуманітарних профілів у процесі навчання математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуті деякі аспекти формування та розвитку пізнавального інтересу учнів класів гуманітарних профілів у процесі навчання математики.
Some aspects of forming and development of the cognitive interest on his different stages of students of classes of humanitarian types in the process of teaching mathematics are considered.
Опис
Ключові слова
пізнавальний інтерес, учні класів гуманітарних профілів, процес навчання математики, cognitive interest, students of classes of humanitarian types, process of the education mathematics
Бібліографічний опис
Шишенко, І. В. Проблема розвитку пізнавального інтересу учнів класів гуманітарних профілів у процесі навчання математики [Текст] / І. В. Шишенко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 101–103.