Застосування математичних методів при вивченні основ економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто приклад реалізації міжпредметних зв’язків математики та основ економіки, зокрема використання математичного апарату у фінансовій системі.
It was analyzed the example of intersubject communications realization of analysis and principles of economics, besides the use of mathematical apparatus in fiscal system.
Опис
Ключові слова
математичний метод, фінансовий аналіз, визначений інтеграл, mathematic method, financial analysis, definite integral
Бібліографічний опис
Куліш, Ю. В. Застосування математичних методів при вивченні основ економіки [Текст] / Ю. В. Куліш // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 39–40.