Методика дослідження стану звязного мовлення дітей із ЗНМ середнього дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розглядається методика дослідження стану розвитку зв’язного мов-лення дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
In the article the method of investigation of the coherent development o jpreschool children with the general underdevelopment of speech.
Опис
Ключові слова
діти середнього дошкільного віку, граматична будова мовлення, лексична будова мовлення, звуковимова, зв’язне мовлення, загальне недорозвинення мовлення, children of middle school age, grammatical structure of language, lexical structure of language, found reproduction, connected speech, general under development of speech
Бібліографічний опис
Мальцева, Ю. О. Методика дослідження стану звязного мовлення дітей із ЗНМ середнього дошкільного віку [Текст] / Ю. О. Мальцева, К. О. Зелінська-Любченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (14 квітня 2017 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії ; Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 89–92.