Формування іншомовних комунікативних вмінь студентівфізиків у білінгвальних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Показана роль білінгвального навчання у формування іншомовних комунікативних вмінь студентів-фізиків. Сформульовані головні принципи білінгвального підходу, що використовуються у ЧНУ ім. Б. Хмельницького.
The role of bilingual education in formation of foreign language communicative skills of physics students is shown. The main principles of the bilingual approach, introduced in Bohdan Khmelnytskyi National University of Cherkasy, are presented.
Опис
Ключові слова
білінгвальне навчання, комунікативні вміння, професійні компетенції, bilingual education, communicative skills, professional competences
Бібліографічний опис
Ковальчук, А. О. Формування іншомовних комунікативних вмінь студентівфізиків у білінгвальних умовах [Текст] / А. О. Ковальчук // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 29–31.