Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (обґрунтування емпіричного дослідження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Чернівецький національний університет
Анотація
У статті розглядаються методологічні та методичні аспекти проблеми саморегуляції поведінки у старших дошкільників. На основі аналізу емпіричних досліджень виокремлено показники саморегуляції поведінки дошкільників.
In the article were shown methodological and methodical aspects of the problem of behavior’s self regulation in older preschoolers. Indicators of self-determined behavior of preschool children were determined on the base of empirical studies' analysis.
Опис
Ключові слова
саморегуляція поведінки, тривожність, самооцінка, регулятивна функція, компоненти психічної саморегуляції, self-regulation of behavior, anxiety, self-esteem, regulatory function, components of psychic self-regulation
Бібліографічний опис
Усик, Д. С. Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (обґрунтування емпіричного дослідження) [Текст] / Д. С. Усик // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія : Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 743. – С. 257–261.
Зібрання