Науковометодичні особливості викладання математичного програмування в умовах кредитно-модульної системи

Анотація
У дослідженні увага звертається на викладання курсу математичного програмування у педагогічних вузах в умовах кредитно-модульної системи. Мета дослідження – активізувати самостійну роботу студентів і сприяти більш глибокому засвоєнню розділу математики «Математичне програмування».
Attention of research applies on teaching of course of the mathematical programming in the pedagogical universities in the conditions of the Bologna system. Purpose of research is to activate independent work of students and accompany more to the mastering of this brunch of mathematics.
Опис
Ключові слова
математичне програмування, самостійна робота, кредитно-модульна система, mathematical programming, independent work, credit-module system
Бібліографічний опис
Одінцова, О. О. Науковометодичні особливості викладання математичного програмування в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / О. О. Одінцова, Н. О. Микитенко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 55–57.