Вирішення перекладацької проблеми сленгу в аудіовізуальному перекладі (на матеріалі англомовних телесеріалів з субтитрами)

Анотація
Магістерська робота присвячена вирішенню перекладацької проблеми сленгу в аудіовізуальному перекладі (на матеріалі англомовних телесеріалів із субтитрами).
The issue of the translation problem of slang delivery in the audio-visual translation (based on the English TV-serials with subtitles) is considered in the master`s thesis.
Опис
Ключові слова
аудіовізуальний переклад, сленг, перекладацькі трансформації, семантичне поле, перекладацькі помилки, audiovisual translation, slang, translation transformations, semantic field, translation mistakes
Бібліографічний опис
Гиря, Т. О. Вирішення перекладацької проблеми сленгу в аудіовізуальному перекладі (на матеріалі англомовних телесеріалів з субтитрами) [Текст] : магістер. робота / Т. О. Гиря ; науковий керівник С. Ф. Алексенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 110 с.