Інноваційний акмеологічний підхід до вивчення математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Розглядається інноваційний підхід до вивчення математики на основі кібернетично-математичної акмеології (КМА) як науки, навчальної дисципліни, галузі психологічно-акмеологічної математичної практики, що застосовується автором для підвищення ефективності навчального процесу в НТУУ «КПІ».
Regard innovational step for education mathematic on the base cybernetic - mathematical acmeology as science, tutorial subject, branch psychology - acmeology mathematic practice, which use author for enhance effect learning process in NTUU “KPI”.
Опис
Ключові слова
математика, акмеологія, інновація, кібернетика, інформація, система, mathematic, acmeology, innovation, cybernetic, information, system
Бібліографічний опис
Антонов, В. Інноваційний акмеологічний підхід до вивчення математики [Текст] / В. Антонов // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 106–107.