Ефективність методики розвитку фізичних якостей плавців 6–8 років у річному циклі підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
За результатом проведеного експерименту було доведено ефективність розробленої методики для розвитку фізичних якостей плавців. Результати тестів в експериментальній групі зросли: у фізичній підготовці на 3,5%–14,0% та життєва ємність легень у юних плавців зросла на 18,8%–30,2%.
According to the results of the conducted experiment, the effectiveness of the developed technique for the development of physical qualities of swimmers was proven. Test results in the experimental group increased: in physical training by 3,5%–14,0%, and the vital capacity of the lungs young swimmers increased by 18,8%–30.2%.
Опис
Ключові слова
плавання, ігрові методи, індивідуальний підхід, розвиток фізичних якостей, swimming, game methods, individual approach, development of physical qualities
Бібліографічний опис
Чередниченко, І. Ефективність методики розвитку фізичних якостей плавців 6–8 років у річному циклі підготовки [Текст] / І. Чередниченко, В. Ворона // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 203–210.