Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До збірки увійшли матеріали доповідей, в яких відображено сучасний стан та основні напрямки роботи молодих учених України у галузях ботаніки, зоології, мікології, фізіології рослин, людини та тварин, екології й охорони довкілля, фізичної та суспільної географії, неорганічної хімії та методики навчання.
Materials of reports reflecting contemporary level and main fields of research of young scientists from Ukraine are presented in the book The research fields include Botany, Zoology, Mycology, Plant Physiology, Animal and Human Physiology, Ecology, Environmental Safely, Physical and Social Geography Inorganic Chemistry and Teaching methods.
Опис
Ключові слова
біологія, biology, географія, geography, хімія, chemistry, наукові дослідження, scientific research
Бібліографічний опис
Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії [Текст] : матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, м. Суми, 29 квітня 2022 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: Л. П., Міронець, А. О. Корнус (відп. редактор), О. М. Бабенко та ін. – Суми : CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 121 с.