Навчальне дослідження у процесі навчання математики як форма розвитку творчих здібностей учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
З позицій реалізації компетентнісного підходу до навчання математики в школі розглянуто особливості навчального дослідження як форми розвитку творчих здібностей учнів.
The peculiarities of research for educational purposes as a form of development of students’ creative abilities had been considered from a perspective of implementation of competence-based approach to teaching math in school.
Опис
Ключові слова
дослідницька діяльність, навчальне дослідження, компетентнісний підхід, research, research for educational purposes, competence-based approach
Бібліографічний опис
Глобін, О. І. Навчальне дослідження у процесі навчання математики як форма розвитку творчих здібностей учнів [Текст] / О. І. Глобін // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 1. – С. 29–30.