Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження спрямоване на виокремлення провідних тенденцій в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України на початку ХХ ст. на підставі ретроспективного аналізу нормативно-правової бази та практики її реалізації у вищій школі. З’ясовано зміни в меті, цінностях, принципах та підходах, змісті, формах, методах, стилі взаємин викладачів зі студентами, систем навчання загалом.
Опис
Ключові слова
університет, вищий навчальний заклад, академічна свобода, академічна автономія, варіативний та інваріантний компонент, самореалізація, студент, викладач
Бібліографічний опис
Корж-Усенко, Л. В. Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. ІІІ : Національний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 324–349.