Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3181
Title: Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи
Authors: Корж-Усенко, Лариса Вікторівна
Korzh-Usenko, Larysa Viktorivna
Keywords: університет
вищий навчальний заклад
академічна свобода
академічна автономія
варіативний та інваріантний компонент
самореалізація
студент
викладач
Issue Date: 2017
Citation: Корж-Усенко, Л. В. Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. ІІІ : Національний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 324–349.
Abstract: Дослідження спрямоване на виокремлення провідних тенденцій в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України на початку ХХ ст. на підставі ретроспективного аналізу нормативно-правової бази та практики її реалізації у вищій школі. З’ясовано зміни в меті, цінностях, принципах та підходах, змісті, формах, методах, стилі взаємин викладачів зі студентами, систем навчання загалом.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3181
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корж-Усенко Л. В. Академічні.pdf784,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.