Інтонаційна модель динамічних пейзажних описів англомовної художньої прози

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті подано результати вивчення функціонування інтонаційних параметрів у реалізації англомовних динамічних пейзажних описів. Дослідження інтонаційних параметрів, що забезпечують динамічність описів природи, здійснено шляхом аудитивного аналізу даного виду описових уривків.
In the article the author gives the results of studying the role of intonation parameters in actualising English dynamic landscape descriptions. Intonation parameters that secure the dynamic nature of landscape descriptions were researched by means of the auditory analysis of the fragments selected from English literary texts.
Опис
Стаття присвячена питанням експериментальної фонетики й інтонології зокрема.
Ключові слова
аудитивний аналіз, динамічні пейзажні описи, інваріантна інтонаційна модель, інтонаційні параметри, інтонація, емоційно-прагматичний потенціал, усна реалізація, auditory analysis, dynamic landscape descriptions, emotionaland-pragmatic potential, intonation, intonation parameters, invariant intonation pattern, oral actualisation
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Інтонаційна модель динамічних пейзажних описів англомовної художньої прози [Текст] / І. Л. Гуменюк // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського : науковий журнал. Серія: Філологія. Журналістика. – Т. 32 (71), № 3. – 2021. – С. 121–126. – DOI: https: doi.org./10.32838/2710-4656/2021.3-1/21.