Вплив занять стретчингом на розвиток гнучкості у дітей старшого дошкільного віку

Анотація
Автором проаналізовано вплив занять стретчингом на розвиток гнучкості у дітей старшого дошкільного віку. Встановлено, що гнучкість має велике значення при виконанні багатьох рухових дій у трудовій діяльності та побуті, а розвитку гнучкості сприяють вправи на розтягування, які не вимагають спеціального обладнання. Проаналізовано методику використання стретчингу в розвитку гнучкості дітей старшого дошкільного віку. Визначено, що вправи на стретчинг будуть більш ефективними якщо: використовувати в роботі особисту картотеку учнів та застосовувати вправи в різних режимних моментах (ранкова зарядка, фізична культура тощо).
The author analyzes the impact of stretching classes on the development of flexibility in older preschool children. It is established that flexibility is of great importance when performing many motor actions in work and life, and the development of flexibility is facilitated by stretching exercises that do not require special equipment. The method of using stretching in the development of flexibility of older preschool children is analyzed. It is determined that stretching exercises will be more effective if: you use the personal file of students and apply the exercises at different times (morning exercise, exercise, etc.).
Опис
Ключові слова
стретчинг як засiб розвитку гнучкості, фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку, методика використання стретчингу, stretching as a means of developing flexibility, physical development of older preschool children, methods of using stretching
Бібліографічний опис
Мирошниченко, Д. О. Вплив занять стретчингом на розвиток гнучкості у дітей старшого дошкільного віку [Текст] : бакалавр. робота / Д. О. Мирошниченко ; науковий керівник І. В. Іваній. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 46 с.