Розвиток силових якостей школярів на секційних заняттях з вільної боротьби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Сучасна вільна боротьба вимагає від спортсмена гарної фізичної, функціональної й техніко-тактичної підготовки. Скорочення часу сутички привело до того, що збільшилася інтенсивність борцівського двобою. Час на підготовку будь-якої атаки, особливо в партері, скоротився. Спостерігається тенденція до збільшення загального арсеналу технічних дій і різноманітності їх структури. У магістерській роботі теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено організаційно-методичні умови, які сприяють шляхи удосконаленню фізичної підготовленості школярів, які займаються вільною боротьбою.
Modern freestyle wrestling requires good physical, functional and technical and tactical training from the athlete. Reducing the time of the fight led to an increase in the intensity of wrestling. The time to prepare for any attack, especially on the ground, has been reduced. There is a tendency to increase the overall arsenal of technical actions and the diversity of their structure. The master's thesis theoretically substantiates, developed and experimentally tested organizational and methodological conditions that contribute to improving the physical fitness of students engaged in freestyle wrestling.
Опис
Ключові слова
організація навчального процесу, вільна боротьба, рухова активність, навчально-тренувальне навантаження, organization of educational process, freestyle wrestling, physical activity, educational and training load
Бібліографічний опис
Мигаль, В. В. Розвиток силових якостей школярів на секційних заняттях з вільної боротьби [Текст] : магістер. робота / В. В. Мигаль ; науковий керівник О. Я. Дубинська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 78 с.