Методи відновлення психологічної активності спортсменів

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
В результаті аналізу літературних джерел визначено, що усі психічні стани мають тимчасовий характер, але їх тривалість може коливатися від секунд до багатьох днів, що вказує на різні межі тривалості цих станів. Встановлено, що порушення здатності до довільного управління психічною діяльністю під впливом стресогенних факторів є однією з основних причин афективних та поведінкових дисфункцій у спортсменів. За результатами педагогічного дослідження визначили, що у дзюдоїстів 1-го року навчання, реактивна тривожність є найбільш виразною, порівняно з спортсменами 4-го року навчання.
As a result of the analysis of literary sources, it was determined that all mental states are temporary in nature, but their duration can vary from seconds to many days, which indicates different limits of the duration of these states. It has been established that a violation of the ability to voluntarily manage mental activity under the influence of stressogenic factors is one of the main causes of affective and behavioral dysfunctions in athletes. According to the results of the pedagogical research, it was determined that among judokas of the 1st year of training, reactive anxiety is the most pronounced, compared to athletes of the 4th year of training.
Опис
Ключові слова
дзюдоїсти, студенти, психологічні методи, змагання, judo, students, psychological methods, competitions
Бібліографічний опис
Скрипка, І. Методи відновлення психологічної активності спортсменів [Текст] / І. Скрипка // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 240–245.