Педагогічний аналіз уроку трудового навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Визначено орієнтовні основи аналізу сучасного уроку трудового навчання. Охарактеризовано основні компоненти диференційованого підходу до аналізу уроку трудового навчання. Автор доводить думку, що в ході дидактичного аналізу навчального процесу необхідно враховувати: мета навчання і виховання; зміст, процес навчання і його основні види; принципи, методи, форми організації навчання.
The approximate bases of analysis of the modern lesson of labor training are determined. The main components of the differentiated approach to the analysis of the lesson of labor training are described. The author argues that during the didactic analysis of the educational process it is necessary to take into account: the purpose of education and upbringing; content, learning process and its main types; principles, methods, forms of organization of training.
Опис
Ключові слова
урок трудового навчання, дидактичні вимоги, методи, прийоми, форми, lesson of labor training, didactic requirements, methods, methods, forms
Бібліографічний опис
Пасівенко, А. Педагогічний аналіз уроку трудового навчання [Текст] / А. Пасівенко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 162–164.