Educational Environment as a Factor of Success and Creativity as Important Characteristics of the Professional Image of the Modern Teacher

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сложившаяся система взглядов ученых и практиков позволяет рассматривать взаимодействие образовательной среды и подготовки будущего учителя как важный фактор формирования его профессионального облика, показателями которого являются творчество и успешность личности в профессиональной деятельности.
The current system of views of scientists and experts allows us to consider the interaction of the educational environment and the training of future teachers as an important factor in the formation of its professional appearance, which are indicators of creativity and success of the person in professional activities.
Опис
Ключові слова
профессиональный облик, творчество, успешность, образовательная среда, подготовка к успешной деятельности, professional appearance, creativity, success, educational environment, preparation for successful operation
Бібліографічний опис
Кондрашова, Л. В. Образовательная среда как фактор формирования успешности и творчества как важных характеристик профессионального облика современного учителя [Текст] / Л. В. Кондрашова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 2. – С. 53–55.