Нове екологічне ядро у Псільському екокоридорі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
Розглядаються аргументи за та проти створення регіонального ландшафтного парку у середній течії річки Псел. Обґрунтовується необхідність створення такої природно-заповідної одиниці.
Arguments are examined after and against creation of regional landscape park in the middle flow of river of Psel. It is grounded necessity of creation of the such naturally-protected unit.
Опис
Ключові слова
географія, geography, ландшафтний парк, landscape park, ландшфати, landscapes, екологічне ядро, ecological core, екологічний коридор, ecological corridor
Бібліографічний опис
Мовчан, В. В. Нове екологічне ядро у Псільському екокоридорі [Текст] / В. В. Мовчан, А. О. Корнус // Наукові записки СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. 1. – C. 49–53.