Про вибір форм організації самостійної роботи з профільних дисциплін майбутніх вчителів фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті проаналізовано різні форми організації самостійної роботи студентів в процесі навчання фізики. Подано таблицю, в якій показано, що деякі форми організації самостійної роботи використовуються на всіх курсах навчання в бакалавратурі, а деякі на певних етапах навчання. Розглянуто ефективні форми контролю за самостійною роботою майбутніх вчителів фізики.
В статье проанализированы различные формы организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения физике. Подано таблицу, в которой показано, что некоторые формы организации самостоятельной работы используются на всех курсах обучения в бакалавратуре, а некоторые на определенных этапах обучения. Рассмотрены эффективные формы контроля за самостоятельной работой будущих учителей физики.
The article analyzes various forms of organization of independent work of students in the process of teaching physics. Submitted a table which shows that some forms of organization of independent work are used in all bachelor courses and some at certain stages of learning. The effective forms of control over independent work of future teachers of physics are considered
Опис
Ключові слова
вищий навчальний заклад, самостійна робота, форми організації, засоби контролю, самоконтроль, высшее учебное заведение, самостоятельная работа, формы организации, средства контроля, самоконтроль, higher educational institution, independent work, forms of organization, means of control, selfcontrol
Бібліографічний опис
Салтикова, А. І. Про вибір форм організації самостійної роботи з профільних дисциплін майбутніх вчителів фізики [Текст] / А. І. Салтикова, О. М. Завражна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [оргкомітет: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, О. В. Семеніхіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Ч. 2. – С. 60–61.