Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6836
Title: Про вибір форм організації самостійної роботи з профільних дисциплін майбутніх вчителів фізики
Other Titles: About the Choice of Forms of Organization of Independent Work on Profile Disciplines of Future Teachers of Physics
Authors: Завражна, Олена Михайлівна
Zavrazhna, Olena Mykhailivna
Салтикова, Алла Іванівна
Saltykova, Alla Ivanivna
Keywords: вищий навчальний заклад
самостійна робота
форми організації
засоби контролю
самоконтроль
высшее учебное заведение
самостоятельная работа
формы организации
средства контроля
самоконтроль
higher educational institution
independent work
forms of organization
means of control
selfcontrol
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Салтикова, А. І. Про вибір форм організації самостійної роботи з профільних дисциплін майбутніх вчителів фізики [Текст] / А. І. Салтикова, О. М. Завражна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [оргкомітет: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, О. В. Семеніхіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Ч. 2. – С. 60–61.
Abstract: У статті проаналізовано різні форми організації самостійної роботи студентів в процесі навчання фізики. Подано таблицю, в якій показано, що деякі форми організації самостійної роботи використовуються на всіх курсах навчання в бакалавратурі, а деякі на певних етапах навчання. Розглянуто ефективні форми контролю за самостійною роботою майбутніх вчителів фізики.
В статье проанализированы различные формы организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения физике. Подано таблицу, в которой показано, что некоторые формы организации самостоятельной работы используются на всех курсах обучения в бакалавратуре, а некоторые на определенных этапах обучения. Рассмотрены эффективные формы контроля за самостоятельной работой будущих учителей физики.
The article analyzes various forms of organization of independent work of students in the process of teaching physics. Submitted a table which shows that some forms of organization of independent work are used in all bachelor courses and some at certain stages of learning. The effective forms of control over independent work of future teachers of physics are considered
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6836
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НПК-2018 (Частина 2) (pdf.io).pdf417,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.